Manuel är en ljudtekniker som får mixa sin musik hemma – på sin laptop! Att uppnå precis rätt balans för att få fram det bästa i en låt kräver en blandning av konst och vetenskap. Att hitta rätt balans för att få fram det bästa i livet är lika lätt som att följa levnadsreglerna från Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.