Mani studerar kursen Livets med- och motgångar vid Scientology Kyrkan i Birmingham i England. Den handlar om att titta på människorna i sitt liv och identifiera de som hjälper och de som skadar. För Mani innebär det att fokusera på de människor som får henne att gå framåt i livet.

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.