Cara ritar i en japansk stil kallad ”manga”. Den unga konstnären lärde sig behärska mangaverktyg och -tekniker och skapar nu fantastiska figurer i scener som genomsyras av dramatik. Att lära sig en ny färdighet är möjligt när man tar sig an det med verktygen från kursen Studieteknologin i Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.