När ens specialitet är akrobatik och de rådande omständigheterna kommer i vägen för en, gör man det Mallory gjorde. För att hålla sina träningsmål på rätt spår begav hon sig ut i naturen – ja, till gräsmattan i alla fall – och övade på volter och trick på fast land. Det finns en hel teknologi om hur man sätter upp targets och uppnår mål, vilket beskrivs i sin helhet på kursen Targets och mål från Scientology handboken.

Targets och mål är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.