Makotos munskydd kan inte dölja hans entusiasm när han återvänder till Scientology Kyrkan i Tokyo. Och anledningen till att han är så entusiastisk är enkel – han är motiverad att fortsätta göra framsteg i sin utbildning i Scientology.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.