Maggie har ett nytt projekt kallat Orson. Han är en sexårig hund som hon nyligen räddade och hon arbetar hårt på att motbevisa ordspråket: ”Man kan inte lära en gammal hund nya saker.” Att ta ansvar för husdjur och andra djur faller inom ramen för Tillvarons dynamiker, en kurs från Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.