Juan Francisco är från Peru, platsen för inkabefästningen Machu Picchu. Men han har rest till Scientology Kyrkan i Mexico City, där han studerar kursen Personliga värden och integritet, och lär sig hur han ska leda sitt personliga imperium.

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.