Lynn kommer till Scientology Kyrkan i Portland och ser fram emot ännu fler vinster på sin Kongresskurs. Hon säger att lyssna på L. Ron Hubbards ord ger henne grundläggande verktyg som hon kan använda varje dag för att förbättra sitt liv. Och det är så Lynn vinner!

Kongresserna är speciella föreläsningsserier där L. Ron Hubbard tillkännagav varje banbrytande framsteg i Dianetics och Scientology. Eftersom dessa föreläsningar var för både erfarna Scientologists och personer som var helt nya i ämnet är alla välkomna att lyssna på Kongresserna.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.