Under de senaste 16 åren har Luz Stella hjälpt sina medmänniskor med Vägen till lycka. Som ett resultat har en del mycket utsatta människor i hennes samhälle gagnats och gjort stora framsteg i riktning mot lyckligare liv.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.