Att skriva, rita och klinka på pianotangenterna. Under årens lopp hade Louis gett upp dessa konstnärliga sysselsättningar. Men när han nu är hemma återupptäcker han sina förmågor och skapar på nytt inom dessa områden. Han inspireras av Scientology: Tankens grunder och upplever en renässans av konstnärliga möjligheter.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.