Som en av de mest populära amerikanska städerna att bo i lever Phil ”Kalifornien-drömmen” vid Scientology Kyrkan i San Diego. Han är på kurs och lär sig hur han ska välja de människor i livet som kommer att hjälpa honom att hålla sin dröm vid liv!

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.