Ibland när Lisa samlar in artiklar för sitt välgörenhetsarbete får hon en ”vit elefant”. Att övervinna den barriären och inte vika av från sitt syfte – att omvandla ”vita elefanter” till skatter – är någonting som hon studerat i Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.