Ett sätt som Lily följer Vägen till lycka är genom att vandra varje dag. Hon håller sig inspirerad eftersom stigen hon följer är berömd för sina klippväggar med naturligt färgad sten. Och det är Lilys estetiska och geologiska sätt att se på levnadsregeln ”Sköt om dig”.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.