Mark är ganska överlycklig över att fortsätta på Avancerade kliniska kurserna vid Scientology Kyrkan i Denver. Vad han redan har lärt sig är livsförändrande, så han ser verkligen fram emot att få höra vilken visdom L. Ron Hubbard har att dela med sig av i nästa föreläsning!

Avancerade kliniska kurserna (ACC:erna) utgör den dagliga löpande dokumentationen av forskning och upptäckter med L. Ron Hubbards ingående instruktion och demonstrationer för auditörer (utövare av Scientologys vägledning). ACC:erna omfattar mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.