Marbell lyser upp Los Angeles-kvällen vid American Saint Hill Organization. Det är där hon gör Kursen i Studerandehatten. Och i en anda av att inspirera andra att uppleva den frihet som kommer sig av att behärska vilket ämne de än önskar, uppmuntrar Marbell alla att lära sig Studieteknologin.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.