Levi är entreprenör som har stora planer! Han jobbar på att expandera sitt företag för säkerhetsinspektion med målet att betjäna hela Europa. Och att förverkliga sina idéer är en sak som den här belgiske affärsmannen gör bäst!

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.