Att vara på Saint Hill, L. Ron Hubbards hem och platsen för Avancerade organisationen för Storbritannien, är en ganska hänförande upplevelse för Letizia. Men hon är på väg mot ännu högre höjder och når högre tillstånd av andlig medvetenhet med Scientologys auditering.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.