Lee är tillbaka i sin vackra Scientology Kyrka i Bogotá. Han studerar böckerna på Kursen i Studerandehatten och lär sig den banbrytande studieteknologi han kan använda för att behärska vilket ämne han än önskar sig.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.