När Matteo gick i skolan var han inte vad man skulle kalla en bokmänniska. Efter att ha upptäckt Studieteknologin kunde han övervinna barriärerna som stod i vägen för hans utbildning. Så, han spenderar sin tid hemma klokt – bokstavligt talat – genom att lära sig allt han bestämmer sig för att han vill lära sig om.

Upptäck Scientologys verktyg för livet med de gratis onlinekurserna från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.