Mannen! Kolla in Koen när han tar sin skejtboard och åker ut på en spännande tur! Oavsett om Koen skejtar intensivt eller åker långsamt känner han när han är på sin skejtboard att han glider fram utan ansträngning över tid och rum.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.