Adam är i Scientology Kyrkan i Seattle, där han studerar Den emotionella Tonskalan i detalj. Det ger honom teknologin för att veta hur någon kommer att bete sig baserat på deras emotionella ton.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.