”När man är i Nya Zeeland, laga mat så som nyzeeländare gör.” Den mexikanskfödda Ana tillbringade sin tid hemma med att lära sig måltidsspecialiteter från sitt nya hemland. Hennes motto är ”skapa”, ett begrepp hon antog från Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.