Kirsten följer Vägen till lycka hela vägen till Stuttgarts lekplatser. Hon tillämpar levnadsregeln ”Skydda och förbättra din miljö” genom städaktioner och att göra dessa platser barnsäkra. Och genom att ta på sig sitt munskydd och handskar ser hon till att hon är trygg och får jobbet gjort.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.