När livet gav Kingsley mer tid hemma slösade han inte bort ett ögonblick. Han gjorde någonting som han alltid velat göra – han riktade sig till klaviaturen och började med pianolektioner. Det finns en samling teknologi som man kan använda för att uppnå mål och den finns på kursen som passande nog heter Targets och mål.

Targets och mål är en av 19 kostnadsfria onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.