Keren är superentusiastisk över att påbörja ett spännande äventyr. Allt börjar vid hennes Scientology Kyrka i Los Angeles, där hon får en grundlig förståelse av människans sinne och hur det fungerar med sin kurs i Dianetics!

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.