Nicola använder den här tiden till att förbättra sin hemmiljö – allt från att måla om väggarna till att snygga till trädgården. Och under allt detta förblir han lugn och sansad genom att tillämpa lektionerna från Lösningar för en farlig omgivning i Scientology handboken.

Lösningar för en farlig omgivning är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.