Kazuhiro, som sitter med korslagda ben och bygger barnmöbler på loften hemma, är långtifrån lika upptagen som han brukar vara på byggplatserna för nya hem där han vanligtvis arbetar. Den teknologi han sätter i verket för att handskas med olika yrken på arbetsplatserna är Kommunikation från Scientology handboken.

Upptäck Scientologys verktyg för livet med de gratis onlinekurserna från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.