Karl är byggarbetare, så att övervinna hinder och lägga grunden till något nytt ingår i hans vardag. Men oavsett vad han stöter på håller han sig lugn och sansad tack vare den säkra grund han själv har byggt med Scientologys teknologi.

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.