Julie reser glatt på American Saint Hill Organization. Hon studerar för att bli kursledare och ser fram emot den dag då hon börjar vägleda andra på deras färd uppför Bron!

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.