Musikläraren Juan blåser på för fullt. Han ”Zoomar” nu runt i världen och ger lektioner till sina saxofon- och klarinettelever. För att kunna fortsätta undervisa blev han tvungen att lära sig helt ny teknik. Förmågan att lära sig vilket ämne som helst på ett effektivt sätt blir möjligt genom att använda verktygen från kursen Studieteknologin i Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.