Mifaillela älskar att ta papper och pennor och låta sin fantasi föra henne till en glädjefylld plats. Den unga konstnären känner redan till den kraft som skapandet har för att ta henne till en positiv sinnesstämning.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.