Ecuadors bergsvägar är en dröm för motorcyklister. Men innan Josue hoppar på sin hoj och kör, kör han igenom sina körlektioner. Vem som helst kan styra sin utbildningsväg med Studieteknologin från Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.