När Jose fick möjligheten att flytta in i ett hus omgivet av ett vackert skogsområde, visste han att det var där han ville sätta sina rötter. Utöver sin personliga skog har han tagit hand om alla möjliga växter och blommor och förhöjt skönheten i sin omgivning. Att förstå hur naturen och livet växer tillsammans är en idé som är fast förankrad i Tillvarons dynamiker i Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.