José Gabriel är en entreprenör och internationell föredragshållare som ger andra möjlighet att uppnå sina mål. Han nämner två oumbärliga resurser som vägleder honom på vägen till extraordinär framgång – böckerna Vetenskapen om överlevnad och Avancerad procedur och axiom.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.