John har kommit till den ståtliga Scientology Kyrkan i Atlanta för att göra Kursen i Studerandehatten. Det är teknologi som han kan använda varje dag på arbetet, hemma och för att påverka sin familjs framtid, med sina barnbarn!

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.