John kan allt om akustik. Han och hans företag specialiserar sig på ljudabsorberande material som gör vilken inspelningsstudio som helst helt ideal. Att uppvisa kunskap och kompetens inom vilket område som helst skickar ett tydligt budskap att man följer Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.