Jos motto skulle kunna vara: ”Från små frön växer stora trädgårdar.” Hennes bakgård är ett botaniskt paradis, med allt från grönsaker och örter till bambu och lönnträd som slår rot. Relationen mellan växter och personer är ett begrepp som odlas på kursen Tillvarons dynamiker från Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.