Jim är på väg till uppropet i Kunskapens guldålder-kurslokalen vid Scientology Kyrkan i Phoenix. Han är med på listan för att fortsätta med sina studier, och han kom precis i tid.

Kongresserna är speciella föreläsningsserier där L. Ron Hubbard tillkännagav varje banbrytande framsteg i Dianetics och Scientology. Eftersom dessa föreläsningar var för både erfarna Scientologists och personer som var helt nya i ämnet är alla välkomna att lyssna på Kongresserna.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.