Chris favoritreferens från Scientology: Tankens grunder är: ”Livet är ett spel.” Han väcker begreppet till liv på en sjö i centrala Illinois, medan han leker frisbee på en vattenskoter med landkrabbvänner. Så det kan definitivt sägas att när det gäller livets spel så spelar Chris helt klart för att vinna det.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.