Jennas motgift mot tuffa tider är att plocka upp en målarpensel och låta sitt konstnärliga jag skina igenom. Hon är stolt över att utveckla sin skicklighet och kompetens och att dela sin estetiska strävan med sina vänner. Det handlar om skapande och dess plats i livet och levnad, ett smakprov på den visdom som finns i mästerverket Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.