Som föreståndare för en skola och ett handledningscenter kan Jen konsten att lära andra nya ämnen. Så hennes handledningsvideo om hur man lagar tacosoppa får högsta betyg. Lektionen hon använder för att hålla sig fokuserad och inriktad på expansion är kapitlet Targets och mål från Scientology handboken.

Targets och mål är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.