Jean Paul lär sig hur man exakt förutsäger mänskligt beteende baserat på särskilda personlighetsdrag. Därför är han glad att hans Scientology Kyrka i Quebec förutsebart har öppet och betjänar församlingsmedlemmar som han.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.