Janine har sin egen ”ninja”. Det är inte en superhemlig hämnande kampsportsfajter. Det är en supersöt och lekfull kisse! Tar man bara en titt på Ninjas rörelser så är det inte att undra på att Janine tycker om att se denna tidigare skygga och lättskrämda katt som hon en gång räddade bli en stark smygkatt!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.