Jeronimo är så glädjestrålande över sin resa i livet! Han är bara fem år gammal men har redan lika mycket självförtroende som artister två gånger … eller rättare sagt TIO gånger äldre än honom! Att finna glädje i skapande och dess vikt i livet är en av de värdefulla lektionerna i boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.