Jairo ”anger tonen” med ett kraftfullt Scientology-verktyg – Den emotionella Tonskalan. Han förbättrar inte bara sin egen syn på livet, han stärker sina vänskapsband och hjälper även dem att ”ange tonen”!

Den emotionella Tonskalan är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.