Jacob är på Scientology Kyrkan i Los Angeles, där han studerar vad som skulle kunna kallas den första pinnen på stegen till upplysning. Han får en förståelse av det mänskliga sinnet och hur det fungerar genom att läsa Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.