Antonette är revisor till yrket. Men hon balanserar böckerna när det gäller sin utbildning genom att studera Studerandehatten på American Saint Hill Organization. Och detta resulterar i att hon blir bättre på sitt jobb!

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.