Tolvåriga Israel har kläm på sin ”håll dig frisk”-rutin. Och samtidigt som han håller sig frisk vill han att alla andra också håller sig friska och kommer och besöker honom i Quito!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.