Industridesignern Israel kan förvandla en produkt av sin fantasi till en produkt i det fysiska universum. Han börjar med en enkel skiss på papper och använder ett datorprogram för att få sin idé i tre dimensioner. Och för att lägga till nya dimensioner i sitt liv och välbefinnande, använder han de upptäckter han gjorde när han studerade boken Dianetics: Den ursprungliga avhandlingen.

Läs L. Ron Hubbards första beskrivning av Dianetics och de primära lagarna för hur och varför auditering (vägledning) fungerar i Dianetics: Den ursprungliga avhandlingen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.