Från Düsseldorf till East Grinstead har Ingrid anlänt till Saint Hill på de brittiska öarna. Men innan hon går på kurs ägnar hon sig åt den själsliga berikande, idylliska prakten på landsbygden i West Sussex.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.